You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

KONTROLA INSTALACE

Před uvedením skladovacího zařízení do provozu musí být instalace zkontrolována podle pokynů k instalaci a návodu k použití.

KONTINUÁLNÍ KONTROLA

Skladovací zařízení musí být průběžně kontrolováno s ohledem na větrování, poškození způsobená nárazem a další věci, které mohou ovlivnit trvanlivost.

PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA

Vybavení skladu musí být zkontrolováno nejméně každých 12 měsíců, aby stále splňovalo pokyny k instalaci a pokyny k použití. Pravidelné kontroly musí provádět technicky způsobilá osoba. Osobě odpovědné za bezpečnost skladovacích zařízení musí být předložen písemný inspekční záznam s připomínkami a návrhy na veškerá požadovaná opatření.