You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Slib našim zákazníkům

Pokud jde o naši odbornost a rozsáhlé zkušenosti, zákazníci musí cítit, že jsou v bezpečných rukou. Proto jsme se rozhodli nedodávat zboží nebo služby, o kterých si nejsme jisti. Musíme vědět, že zboží a služby jsou schopné zvládnout podmínky, ve kterých jsou použity. Musíme být flexibilní, rychlí a udržovat rozumnou ziskovost, ale ne takovým způsobem, aby to negativně ovlivnilo zboží a služby, které jsme slíbili zákazníkovi.


Odpovědnost k zaměstnancům

EAB bude podporovat rozvoj svých zaměstnanců, aby každý věděl, co se v každém zadání či úkolu požaduje, a mohl zajistit, aby byl takový úkol proveden správně, a to jak poprvé, tak i pokaždé. Veškeré případné chyby a vady je třeba řešit otevřeně a vždy musí vést ke zlepšení.

Dodržujeme všechny současné standardy

EAB vyhovuje všem současným evropským standardům a normám pro konstrukci a výrobu vybavení pro sklad. Pro nosné konstrukce v budovách, které dodáváme, jsme certifikováni podle SS-EN 1090 a máme ve Švédsku certifikované inženýry pro konstrukční ocele. Můžete si přečíst více o Technických Principech EAB, o základních informacích o tom, jak stavíme, a o způsobu, jakým myslíme, abychom zaručili udržitelnost a zajistili zachování kvality ve všech fázích a ohledech.

Kniha udržitelnosti EAB

Built to Last®. Stvořen vydžet. To vypovídá vše o tom, jak zde v EAB přemýšlíme a jak jednáme. Je to náš slib našim zákazníkům, ale také slib našim zaměstnancům, dodavatelům a všem, kteří s námi mají tak či onak vztah.

Přečtěte si Knihu udržitelnosti EAB o udržitelnosti zde.