You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Třídění odpadu a zdrojů

Množství odpadu musí být sníženo a, pokud je to možné, musí být provedeno třídění zdrojů. Musíme se snažit omezit a pokud možno eliminovat znečištění životního prostředí dalším vývojem a udržováním našich výrobních postupů.

Legislativa a předpisy

Platná legislativa a právní předpisy se musí dodržovat, stejně jako udržovat otevřený přístup k veřejnosti a úřadům.

Materiály, povrchová úprava a procesy

Výběrem materiálů a povrchových úprav šetrným k životnímu prostředí bude dopad našich produktů na životní prostředí během jejich životnosti minimalizován. Při výběru a hodnocení dodavatelů, společně s dalšími požadavky, se musí přezkoumat i jejich postupy a přístup k životnímu prostředí. Využití strojů a materiálů musí být optimalizováno a zefektivněno, aby se snížila spotřeba materiálu a energie. Společnost se bude snažit využívat co nejméně zdrojů i při výběru způsobu balení a přepravy.

EAB Hå

Kniha udržitelnosti EAB

Built to Last®. Stvořen vydžet. To vypovídá vše o tom, jak zde v EAB přemýšlíme a jak jednáme. Je to náš slib našim zákazníkům, ale také slib našim zaměstnancům, dodavatelům a všem, kteří s námi mají tak či onak vztah.

Přečtěte si Knihu udržitelnosti EAB o udržitelnosti zde.