You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Společnost EAB učinila další krok ve svém úsilí o udržitelnost  a používá bezemisní ocel k výrobě svého známého produktu 

Spolu s naším patentovaným paletovým shuttlovými systémem Radioshuttle™ jsme učinili další krok k udržitelnější budoucnosti. Od března jsme začali vyrábět šasi našich shuttlů z bezemisní oceli SSAB Zero®. Abychom dál minimalizovali svoji klimatickou stopu. 

„Se společností SSAB spolupracujeme úzce delší dobu. Vedeme dialog, v němž jsme jasně vyjádřili naše rozhodnutí používat v našich výrobcích bezfosilní ocel, jakmile se taková příležitost objeví. Jedním z kroků na cestě k bezfosilní oceli je jejich ocel SSAB Zero®, kterou nyní budeme používat na šasi našich shuttlů v našem systému pro manipulaci s paletami Radioshuttle™.“
Per-Åke Andersson, generální ředitel společnosti EAB 

SSAB Zero® je vyrobena z recyklované oceli za použití bezfosilní energie, bez přidělování hmotnostní bilance uhlíkových emisí nebo využívání emisních povolenek.  

Ocel má v budoucnosti své místo 

„Ve společnosti EAB jsme přesvědčeni, že ocel jako stavební materiál bude mít své místo i v budoucnu. Jako významný odběratel oceli chceme převzít svoji odpovědnost tím, že budeme řídit a aktivně se podílet na vývoji bezfosilních alternativ. Děláme to částečně tím, že klademe požadavky na naše dodavatele, a částečně tím, že zvyšujeme úroveň povědomí a znalostí jak interně ve společnosti EAB, tak mezi našimi zákazníky. Je to záležitost obětavé spolupráce na všech úrovních.“ 

Paletový shuttlový skladový systém s prvky udržitelnosti 

Rozhodnutí začít s výrobou z bezemisní oceli u šasi satelitních podvozků systému Radioshuttle™ má svůj dobrý důvod. Radioshuttle™ systém je jedním z hlavních profilových produktů společnosti EAB. Také díky němu je EAB úspěšná a známá po celém světě. 

„V současné době prodáváme náš systém Radioshuttle™ zákazníkům po celém světě. Jde o zcela vlastní a patentovaný systém manipulace s paletami, který využívá celý objem skladového prostoru ve všech teplotních zónách. Tento poloautomatický systém je vytvořen s podtextem udržitelnosti, neboť jeho účelem je optimalizovat skladovací plochu zákazníka a snížit tak spotřebu energie, což má velký význam zejména v chladírenských a mrazírenských skladech. Tam, kde se tento systém používá, se také zlepšuje pracovní prostředí. To, že jsme schopni přidat další faktor udržitelnosti tím, že dodáváme vlastní šasi stroje z bezemisní oceli od společnosti SSAB, ukazuje, že ve Švédsku posouváme vývoj kupředu. Má konkrétní i symbolickou hodnotu našeho záměru převést ocel do budoucnosti s cílem dosáhnout 0 z hlediska uhlíkové stopy.“   

Probíhající práce v oblasti udržitelnosti 

Společnost EAB se zavázala k udržitelnosti a v současné době ve svých konstrukcích používá jak znovu použitou, tak recyklovanou ocel. Společnost také jako jedna z prvních zavedla dokumenty EPD pro ocelové stavby a v současné době je přidružena k celosvětovému hodnotícímu systému EcoVadis. Od roku 2025 bude společnost EAB rovněž vykazovat své výsledky v oblasti udržitelnosti podle standardů ESRS (Environmental, Social, and Corporate Governance Reporting Standards) a směrnice EU CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

Share